Tủ điện kế đôi 900x600x400

Tủ điện kế đôi 900x600x400

Video-clips Videos clips
Download Download Tài liệu

- Tủ điện kế đôi composite : 630x900x420

- Một bên dùng cho điện kế, một bên dùng CB

- Vật liệu composite

- Khả năng cách điện cao

- Không bị ăn mòn hóa chất.

Tủ điện kế đôi composite 900x630x420